Home Thuốc BVTV BINHFOS 50SC, Rệp, Sâu Khoang, Bọ Trĩ

BINHFOS 50SC, Rệp, Sâu Khoang, Bọ Trĩ

Giá: 135.000

Sản phẩm là thuốc trừ sâu thuộc nhóm lân hữu cơ, tác động tiếp xúc, vị độc...thuốc có khả năng thấm sâu nhanh vào lá cây và chuyển vị xuống mặt dưới tác động mạnh lên nhóm côn trùng nhai gặm lẫn chích hút, phổ tác dụng rộng diệt được nhiều sâu hại cùng lúc.

Liều dùng: 0,8-1Lít/ha phun khi vừa phát hiện sâu hại

Mô tả chi tiết

Sản phẩm là thuốc trừ sâu thuộc nhóm lân hữu cơ, tác động tiếp xúc, vị độc...thuốc có khả năng thấm sâu nhanh vào lá cây và chuyển vị xuống mặt dưới tác động mạnh lên nhóm côn trùng nhai gặm lẫn chích hút, phổ tác dụng rộng diệt được nhiều sâu hại cùng lúc.

Liều dùng: 0,8-1Lít/ha phun khi vừa phát hiện sâu hại

Showing 1 – 4 of 6 results