Home Phân bón Cứng Cây D4, Đứng Lá, Lùn Cây, Chống Đổ Ngã

Cứng Cây D4, Đứng Lá, Lùn Cây, Chống Đổ Ngã

Giá: 120.000

Sản phẩm có công dụng (Hữu cơ 20%, Chlormequat 7.5% kali,Zn...)
- Xanh lá, dày lá
- Lùn cây, mập thân, mập chồi
- Nhặc lóng, dày lóng, cứng cây
- Mát lá, an toàn, không lưu tồn
- Nù bông, dưỡng bông, dưỡng chồi
Dùng la mê xịt là phê

Cách sử dụng
- Cây lúa: 20-50 NSS chia làm 2 cử tuỳ theo giống ngắn hoặc dài ngày liều lượng 50ml/bình 25 lít
- Cây ăn trái: Gia đoạn tạo mầm hoa và giai đoạn chặn đọt, phân hoá mầm hoa liều dùng 70-75ml/bình 25lít
- Cây rau màu: phun thời điểm trước khi ra hoa liều dùng 50ml/bình 25 lít

Mô tả chi tiết

Sản phẩm có công dụng (Hữu cơ 20%, Chlormequat 7.5% kali,Zn...)
- Xanh lá, dày lá
- Lùn cây, mập thân, mập chồi
- Nhặc lóng, dày lóng, cứng cây
- Mát lá, an toàn, không lưu tồn
- Nù bông, dưỡng bông, dưỡng chồi
Dùng la mê xịt là phê

Cách sử dụng
- Cây lúa: 20-50 NSS chia làm 2 cử tuỳ theo giống ngắn hoặc dài ngày liều lượng 50ml/bình 25 lít
- Cây ăn trái: Gia đoạn tạo mầm hoa và giai đoạn chặn đọt, phân hoá mầm hoa liều dùng 70-75ml/bình 25lít
- Cây rau màu: phun thời điểm trước khi ra hoa liều dùng 50ml/bình 25 lít

Showing 1 – 4 of 6 results