Home Thuốc BVTV Sạch Bệnh B1, Đạo Ôn, Cháy Lá

Sạch Bệnh B1, Đạo Ôn, Cháy Lá

Giá: 125.000

Sản phẩm phòng và trừ bệnh đạo ôn gây hại trên lúa, nếp bệnh đạo ôn cổ bông gây hại bông lúa. Sản phẩm hiệu quả cao, kéo dài giúp cây lúa phát triển tốt, tăng năng suất, hạt bóng mẩy, chất lượng gạo tốt, ít gây nát hạt khi xay xát.

Thành Phần: Fenoxanil 100g/L Sulfur 300g/L Tricyclazole 50g/L

Liều Dùng: Pha 20-30ml/ bình 25 lít. Phun khi vết bệnh có dấu hiệu đầu tiên. Có thể phun lập lại sau 10-14 ngày nếu bệnh hại nặng

Mô tả chi tiết

Sản phẩm phòng và trừ bệnh đạo ôn gây hại trên lúa, nếp bệnh đạo ôn cổ bông gây hại bông lúa. Sản phẩm hiệu quả cao, kéo dài giúp cây lúa phát triển tốt, tăng năng suất, hạt bóng mẩy, chất lượng gạo tốt, ít gây nát hạt khi xay xát.

Thành Phần: Fenoxanil 100g/L Sulfur 300g/L Tricyclazole 50g/L

Liều Dùng: Pha 20-30ml/ bình 25 lít. Phun khi vết bệnh có dấu hiệu đầu tiên. Có thể phun lập lại sau 10-14 ngày nếu bệnh hại nặng

Showing 1 – 4 of 6 results