Home Thuốc BVTV Sạch Bệnh B3, Đặc Trị Lem Lép Hạt,Sáng Hạt, Xanh Cây Tốt Lá

Sạch Bệnh B3, Đặc Trị Lem Lép Hạt,Sáng Hạt, Xanh Cây Tốt Lá

Giá: 220.000

Sản phẩm là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh, tính lan toả trong mô cây rất mạnh nên thuốc nhanh chống bảo vệ 2 mặt lá, phòng và trị triệt để tận gốc nấm bệnh
Thành Phần: Azoxystrobin 200g/L Tebuconazole 200g/L kèm phụ gia đặc biệt 600g/L
Liều dùng 20ml cho bình 25 lít phun khi bệnh mới xuất giện tỉ lệ bệnh khoảng 5%

Mô tả chi tiết

Sản phẩm là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh, tính lan toả trong mô cây rất mạnh nên thuốc nhanh chống bảo vệ 2 mặt lá, phòng và trị triệt để tận gốc nấm bệnh
Thành Phần: Azoxystrobin 200g/L Tebuconazole 200g/L kèm phụ gia đặc biệt 600g/L
Liều dùng 20ml cho bình 25 lít phun khi bệnh mới xuất giện tỉ lệ bệnh khoảng 5%

Showing 1 – 4 of 6 results